IELTS (angielski)

IELTS

International English Language Testing System

Szczegółowe informacje na temat egzaminu
   

Certyfikat IELTS to przepustka do życia, studiów i pracy (również naukowej) na całym świecie, ponieważ jest uznawany przez ponad 9000 instytucji, w tym wiodące uczelnie i organizacje w Wielkiej Brytanii, Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Z międzynarodowym certyfikatem IELTS udowodnisz, że masz wymagane umiejętności językowe by studiować, pracować i mieszkać w tych krajach oraz zyskasz przewagę nad innymi w budowaniu swojej kariery zawodowej.

Polskie uczelnie uznają certyfikat IELTS za podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i lektoratów z języka angielskiego, a także w procesie przyznawania punktów w międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+.

Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego honoruje certyfikat IELTS jako dokument zwalniający z egzaminu z języka angielskiego w postępowaniu doktorskim.

Cały egzamin trwa mniej niż trzy godziny, oceniając w tym czasie wszystkie kompetencje językowe czyli: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Wyniki są dostępne już w ciągu 13 dni.