Iberystyka

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Koordynator ds. kierunku:
dr Małgorzata Ułanek

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:    
dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

   mgr Magdalena Chudy

Planista:
mgr Katarzyna Derkacz

 

 

Opiekuni roku:

   
I° 3 r.     dr Olga Buczek