I ZJAZD
11-12 marca 2023 (stacjonarny)

sobota, 11 marca 2023, sala 202 im. prof. A. Woltera

9:00-11:30 (3 godziny)
Ochrona interesu publicznego w stanowieniu i stosowaniu prawa podatkowego
prof. dr hab. Antoni Hanusz (Katedra Prawa Finansowego UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) 

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-11:30

11:30-12:15 przerwa obiadowa 

12:15-14:30 (3 godziny)
Zasady odpowiedzialności podatkowej
dr Paweł Szczęśniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
12:15-13:45
13:45-14:00 przerwa
14:00-14:45  
14:45-15:00 przerwa 

15:00-16:30 (2 godziny)
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS) 

niedziela, 12 marca 2023, sala 202 im. prof. A. Woltera

9:00-11:30 (3 godziny)
Uznanie administracyjne w prawie podatkowym
prof. dr hab. Antoni Hanusz (Katedra Prawa Finansowego UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) 

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-11:30

11:30-12:15 przerwa obiadowa 

12:15-15:30 (4 godziny)
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby prawne - cz. I
dr Tomasz Woźniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS) 

12:15-13:45
13:45-14:00 przerwa
14:00-15:30