I ZJAZD
23-24 października 2021

sobota, 23 października 2021

9:00-11:30 (3 godziny)
Ochrona interesu publicznego w stanowieniu i stosowaniu prawa podatkowego
prof. dr hab. Antoni Hanusz
(Katedra Prawa Finansowego UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-11:30 
11:30-12:00 przerwa

12:00-14:30 (3 godziny)
Zasady odpowiedzialności podatkowej
dr Paweł Szczęśniak
(Katedra Prawa Finansowego UMCS)

12:00-13:30
13:30-13:45 przerwa
13:45-14:30  

niedziela, 24 października 2021

9:00-11:30 (3 godziny)
Unikanie opodatkowania a planowanie podatkowe
dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-11:30 
11:30-12:00 przerwa

12:00-13:30 (2 godziny)
Środki przeciwdziałania unikaniu i uchylaniu w międzynarodowym prawie podatkowym
dr Tomasz Woźniak 
(Katedra Prawa Finansowego UMCS)