I Forum Młodych Naukowców

W dniach 9-10 czerwca br. w Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie odbyło się I Forum Młodych Naukowców "Młodzi Interdyscyplinarni", organizowane przez UMCS we współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie.

Fot. Bartosz Proll

Spotkanie skierowane było do doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 35. roku życia), którzy prowadzą lub chcieliby prowadzić badania interdyscyplinarne. Podczas Forum poruszano tematykę interdyscyplinarności z perspektywy nauk ścisłych i humanistycznych. Odbyły się także różnego rodzaju warsztaty, m. in. z Design Thinking czy Academic writing. 

Celem wydarzenia było zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz integracja lubelskiego środowiska naukowego. W zamyśle organizatorów podjęte w trakcie Forum dyskusje mają stanowić początek szerszej debaty nad szansami, wyzwaniami i zagrożeniami, jakie niosą badania interdyscyplinarne. 

    Aktualności

    Data dodania
    12 czerwca 2017