Hiszpania 2019/20 ERASMUS+ (rekrutacja uzupełniająca)

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Filologii Iberyjskiej (Wydział Humanistyczny), mają możliwość odbycia części swoich studiów II semestrze roku akademickiego 2019/20 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

    Aktualności

    Autor
    Piotr Sorbet
    Data dodania
    12 października 2019