KALENDARIUM:

1962 r. – utworzenie Katedry Filologii Słowiańskiej;

1963 r. – powołanie Zakładu Filologii Rosyjskiej;

1970 r. – Zakład Filologii Rosyjskiej włączony został do nowo powstałego Instytutu Filologii Obcych;

Lata 70-e – przekształcenie Katedry Filologii Słowiańskiej w Zakład Filologii Słowiańskiej;

1972 r. – powstanie Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej z trzema zakładami: Języka Rosyjskiego, Literatury Rosyjskiej i Zakładem Filologii Słowiańskiej.

Rok akad. 1979/80 – uruchomienie w Zakładzie Filologii Słowiańskiej lektoratu języka bułgarskiego;

1984 r. – podział Zakładu Literatury Rosyjskiej na zakłady: Literatury Rosyjskiej I i Literatury Rosyjskiej II).

1992 r. – przekształcenie Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej w Instytut Filologii Słowiańskiej, a istniejący dotychczas Zakład Filologii Słowiańskiej przyjmuje nazwę Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego;

1992 r. – utworzenie Zakładu Filologii Ukraińskiej;

1992 r. - powołanie Pracowni Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego;

1993 r. – powołanie Pracowni Języka i Literatury Białoruskiej;

Rok akad. 2001/02 – wprowadzenie na filologii rosyjskiej profil: rusycystyczno-bułgarystycznego i rusycystyczno-białorutenistycznego;

Rok akad. 2004/05 – zwiększenie oferty kształcenia o specjalność slawistyka: profil białorusko-rusycystyczno-bohemistyczny i bułgarsko-rusycystyczno-ukrainistyczny;

2005 r. – powołanie w miejsce Pracowni – Zakładu Białorutenistyki;

Rok akad. 2007/2008 – wprowadzenie dwustopniowego kształcenie na filologii rosyjskiej i filologii ukraińskiej.

1.10.2019 r. - przekształcenie Instytutu w Katedry: Językoznawstwa Słowiańskiego oraz Literaturoznawstwa Słowiańskiego w Instytucie Neofilologii.

 

Załączniki