Historia

Instytut Neofilologii powstał 1 października 2019 roku w wyniku reformy struktury i organizacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Początkowo był jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Humanistycznego, od roku 2021 istnieje jako jeden z trzech instytutów Wydziału Filologicznego.

Wcześniejsze instytuty, na których bazie powstał Instytut Neofilologii (istniejące do 30.IX.2019 r):