Hispanistyka, II stopień

 

Nazwa kierunku

Hispanistyka, II stopień

Specjalności

Tłumaczeniowa

Nauczycielska

Język wykładowy

polski, hiszpański

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Studenci hispanistyki mają możliwość studiowania jednej z  dwóch specjalności: nauczycielskiej lub tłumaczeniowej. Mogą uzupełniać swoją wiedzę i rozwijać swoje umiejętności na hiszpańskich uczelniach, w ramach programu Erasmus plus. Mogą również odbywać praktyki studenckie zagranicą. Zajęcia typowo filologiczne z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa uzupełnione są o takie związane z językami specjalistycznymi i tłumaczeniem (specjalność tłumaczeniowa) lub psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska). Prace magisterskie przygotowywane są przez studentów w języku hiszpańskim.

 

Wymiany międzynarodowe
dla studentów

 

Uniwersytet w Barcelonie, Uniwersytet w La Coruña, Uniwersytet Wysp Balearskich, Uniwersytet w Vigo

Sylwetka absolwenta

Twoja wiedza i umiejętności językowe będą przydatne m.in. w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi z krajów hiszpańskojęzycznych, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także w mediach, instytucjach związanych z kulturą czy biurach i firmach świadczących usługi turystyczne. Możesz też uczyć języka hiszpańskiego, zarówno w szkołach językowych, jak i publicznych (po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich) lub zawodowo zająć się tłumaczeniami.

Uprawnienia zawodowe

 

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

- szkoły podstawowe i średnie (specjalność nauczycielska);

- biura tłumaczeniowe, firmy polskie i zagraniczne z różnych gałęzi przemysłu, biura podróży, instytucje kulturalne, samorządowe, fundacje o zasięgu międzynarodowym, placówki dyplomatyczne, media

Jednostka prowadząca

Katedra Hispanistyki UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Magdalena Małocha

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Katarzyna Tomczyk

 

Dodatkowe informacje (linki)

Katedra Hispanistyki UMCS:
https://www.facebook.com/Katedra-Hispanistyki-UMCS-110716544571552

Koło Naukowe Hispanistów UMCS:
https://www.facebook.com/KoloHispanistowUmcs 

 

Program studiów

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2020/21):

 

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2021/22):

 

 

Specjalność: Tłumaczeniowa (od roku akad. 2022/23):

 

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2022/23):