Hispanistyka, I stopień

 

Nazwa kierunku

Hispanistyka, I stopień

Specjalności

Język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej

Nauczycielska

Język wykładowy

polski, hiszpański

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Studenci hispanistyki mają możliwość studiowania dwóch specjalności. Od pierwszego dnia studiów mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od natywnych użytkowników tego języka (4 wykładowców z Hiszpanii) oraz mogą uzupełniać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności na hiszpańskich uczelniach (umowy w ramach Erasmus plus podpisane z 9 uniwersytetami). Mogą również odbywać praktyki studenckie zagranicą. Zajęcia typowo filologiczne z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa uzupełnione są o takie związane z językami specjalistycznymi i tłumaczeniem. Prace licencjackie przygotowywane są przez studentów w języku hiszpańskim.

Wymiany międzynarodowe
dla studentów

Uniwersytet w Alicante, Uniwersytet w Almería, Uniwersytet w Barcelonie, Uniwersytet w La Coruña, Uniwersytet w Las Palmas de Gran Canaria, Uniwersytet Wysp Balearskich, Uniwersytet w Grenadzie, Uniwersytet w Oviedo, Uniwersytet w Vigo

 

Sylwetka absolwenta

Jeśli zechcesz podjąć pracę, znajdziesz ją, m.in. w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi z krajów hiszpańskojęzycznych, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także w mediach, instytucjach związanych z kulturą czy biurach i firmach świadczących usługi turystyczne. Możesz też uczyć języka hiszpańskiego, zarówno w szkołach językowych, jak i publicznych (po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich).

Uprawnienia zawodowe

 

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

- biura tłumaczeniowe, firmy polskie i zagraniczne z różnych gałęzi przemysłu, biura podróży, instytucje kulturalne, samorządowe, fundacje o zasięgu międzynarodowym, placówki dyplomatyczne, media;

- szkoły podstawowe i średnie (specjalność nauczycielska)

Jednostka prowadząca

Katedra Hispanistyki UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr inż. Beata Szymanek

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Katarzyna Tomczyk

 

Dodatkowe informacje (linki)

Katedra Hispanistyki UMCS:
https://www.facebook.com/Katedra-Hispanistyki-UMCS-110716544571552

Koło Naukowe Hispanistów UMCS:
https://www.facebook.com/KoloHispanistowUmcs 

 

Program studiów

Specjalność: Język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej (od roku akad. 2019/20):

 

 

Specjalność: Język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej (od roku akad. 2020/21):

 

 

Specjalność: Język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej (od roku akad. 2021/22):