Harmonogramy zjazdów studiów niestacjonarnych

Harmonogramy zjazdów na rok akademicki 2020/2021
semestr letni

 

KIERUNKI: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKONA, PSYCHOLOGIA


 

KIERUNKI: PEDAGOGIKA SPECJALNA I PRACA SOCJALNA