HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY ROKU AKAD. 2022/2023

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - SPORTOWYCH  W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

(aktualizacja 25.01.2023):