HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY ROKU AKAD. 2022/2023

ZESTAWIENIE ZAJĘĆ REKREACYJNO - SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023: