Harmonogram wsparcia

  

Rok studiów

Semestr

Okres realizacji

Forma wsparcia

Maksymalna liczba uczestników

Planowany termin naboru na daną formę wsparcia

I

I
zimowy
październik 2012 - luty 2013

listopad 2012 - styczeń 2013

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

48

05-12.11.2012

listopad 2012 - styczeń2013

Zajęcia wyrównawcze z informatyki

48

05-12.11.2012

październik 2012 - luty 2013

Stypendia

18

12-18.12.2012

II
letni
luty 2013 - czerwiec 2013

marzec 2013 - czerwiec 2013

Warsztaty z matematyki

48

20.02-14.03.2013

marzec 2013 - czerwiec 2013

Warsztaty z informatyki

48

20.02-14.03.2013

marzec 2013 - czerwiec 2013

Stypendia

40, nie więcej niż 50% studentów

25.03-05.04.2013

luty/marzec 2013

Panel z pracodawcami

wszyscy studenci

11-15.03.2013

kwiecień 2013 - czerwiec 2013

Doradztwo indywidualne

10

01 - 23.04.2013

II

III
zimowy
październik 2013 - luty 2014

październik 2013 - luty 2014

Stypendia

35, nie więcej niż 50% studentów

16-24.10.2013

październik 2013 - luty 2014

Zajęcia dodatkowe (6 grup, 2 tematy)

72

17-21.10.2013

październik 2013

Panel z pracodawcami

wszyscy studenci

15-24.10.2013

grudzień 2013

Panel z pracodawcami

wszyscy studenci

04.12-11.12.2013

IV
letni
luty 2014 - czerwiec 2014

marzec 2014 - czerwiec 2014

Stypendia

35, nie więcej niż 50% studentów

24.02-10.03.2014

marzec 2014 - czerwiec 2014

Zajęcia dodatkowe (6 grup, 2 tematy)

72

20-28.02.2014

maj 2014 - czerwiec 2014

Warsztaty z potencjalnymi pracodawcami (2 grupy)

24

06-07.05.2014

maj 2014 - czerwiec 2014

Wykład w ramach "Warsztatów młodego pracownika" przed praktykami

wszyscy studenci

forma obowiązkowa

III

V
zimowy
październik 2014 - luty 2015

październik 2014 - luty2015

Stypendia

30, nie więcej niż 50% studentów

16-22.10.2014

październik 2014 - luty 2015

Zajęcia dodatkowe (6 grup, 2 tematy)

72

20.10.2014

październik 2014 - grudzień 2014

Warsztaty z potencjalnymi pracodawcami (2 grupy)

32

06.11.2014-07.11.2014

VI
letni
luty 2015 - czerwiec 2015

marzec 2015 - czerwiec 2015

Stypendia

30, nie więcej niż 50% studentów

10-20.03.2015

marzec 2015 - czerwiec 2015

Zajęcia dodatkowe (6 grup, 2 tematy)

72

20-28.02.2015

kwiecień 2015 - czerwiec 2015

Warsztaty z potencjalnymi pracodawcami (2 grupy)

32

28.04.2015-06.05.2015

czerwiec - sierpień 2015

Doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego dla studentów w ramach "Warsztatów młodego pracownika"

33

maj 2015

czerwiec - wrzesień 2015

Staże (32 krajowe i 1 zagraniczny)

33

maj 2015