Harmonogram projektu

 

Zajęcia i staże

Okres

 Semestr

 Planowane działania

 Październik 2011 - Styczeń 2012

I

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i laboratorium fizycznego dla studentów

 Październik 2011 - Maj 2013

 I-IV

Indywidualna opieka nad studentem

 Luty 2012 - Luty 2015

II-VII

Zajęcia na specjalnościach: Fizyka medyczna i Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

 Październik 2012 - Maj 2013

 III-IV

Zajęcia dodatkowe w języku angielskim

 Październik 2012 - Maj 2013

 III-IV

Praktyki w laboratoriach naukowych 

 Październik 2012 - Grudzień 2014

 III-V

Wykłady prowadzone przez wybitnych naukowców zewnętrznych oraz wykłady w języku angielskim w ramach zajęć dodatkowych 

 Czerwiec 2013 - Wrzesień 2013

IV

Praktyki studenckie w potencjalnych miejscach pracy

Czerwiec 2014 - Wrzesień 2014

VI

Staże studenckie

 

Inne działania

Okres

Semestr

Planowane działania

 Początek każdego semestru

I-VII

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

 Październik 2011 - Luty 2015

I-VII

Przygotowanie materiałów dydaktycznych z nowego programu studiów oraz zamieszczenie ich na platformie edukacyjnej

 I kw. 2012

I

Zakup aparatury specjalistycznej do pracowni specjalistycznych

 IV kw. 2011 - I kw. 2012

 I

Zakup oprogramowania do laboratoriów

 I, II kw. 2014

 VI

Spotkania z pracodawcami

 I kw. 2012

I

Zakup monitorów o dużej przekątnej i monitorów interaktywnych dla studentów niepełnosprawnych

I kw. 2013

 III

Opracowanie i druk folderów informacyjnych dla pracodawców o kwalifikacjach absolwentów