Harmonogram

KONKURS NA GLOSĘ DO ORZECZENIA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTARCYJNEGO Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO  

   TERMINY   

Zgłoszenia dokonane poprzez regulaminowe przesłanie Glosy na adres mailowy - sknpp.konkurs.glosa@gmail.com - przyjmowane są do 15.07.2021r. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie miesiąca od zamknięcia zgłoszeń - tj. do 15.08.2021r. - poprzez wiadomości nadesłane autorom oraz opublikowane na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS - www.umcs.pl/pl/sknpp.htm 

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: sknp.podatki@poczta.umcs.lublin.pl