Harmonogram

9 stycznia 2019 r. - rekrutacja do II edycji Akademii Biznesu

od 4 grudnia 2018 r. do 9 stycznia 2019 r. - konsultacje/kreowanie pomysłu na biznes (praca z doradcą, ekspertem Akademii) dla osób nie posiadających pomysłu na biznes

12,13, 19 stycnia 2019 r. - warsztaty 

20 stycznia 2019 r. - mentoring, konsultacje poszkoleniowe dla uczestników warsztatów