Grupy pracownicze

 • Nauczyciele akademiccy
  • naukowo - dydaktyczni
   • profesor zwyczajny
   • profesor nadzwyczajny
   • adiunkt
   • asystent
  • dydaktyczni
   • starszy wykładowca
   • wykładowca
   • lektor
   • instruktor
 • Pracownicy techniczni:
  • naukowo - techniczni
  • inżynieryjno - techniczni
  • pracownicy biblioteczni
  • pracownicy w ydawnictwa i poligrafii
 • Pracownicy administracji:
 • Pracownicy obsługi