Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością ochrony danych osobowych, polegającą w szczególności na nieudostępnianiu za pomocą serwisu www.umcs.pl plików zawierających dane osobowe, np. dokumentów z imionami i nazwiskami studentów, niniejsza strona internetowa zawierająca listy studentów z podziałem na grupy nie będzie dostępna.

Informacje dotyczące podziału na grupy są dostępne w systemie USOSWeb po zalogowaniu na indywidulane konto Pracownika i dotyczą tylko tych grup studentów, w któych prowadzą Państwo zajęcia.