Grupa badawcza ds. socjologii prawa

Grupa Badawcza ds. socjologii prawa


W styczniu 2017 r. powstała grupa badawcza, której merytorycznym opiekunem został Pan dr Sławomir Pilipiec z Zakładu Socjologii Prawa. Studenci z Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS i Koła Naukowego Socjologii Prawa UMCS zajmują się badaniem zainteresowania poszczególnymi aplikacjami prawniczymi pośród studentów prawa. Grupa obejmuje swoimi badaniami kilka roczników studiów, celem uzyskania porównania i zilustrowania jak zmienia się nastawienie do poszczególnych aplikacji na przestrzeni toku studiów.

Celem grupy jest uzyskanie odpowiedzi pytanie badawcze, jaką drogę zawodową wybierają absolwenci prawa i jaka jest ich motywacja w tym zakresie. Porównanie wyników ankiety zobrazuje także, jakie zawody prawnicze stanowią centrum zainteresowania mężczyzn, a jakie kobiet. Podusmowaniem prowadzonych prac będzie publikacja odzwierciedlająca preferencje zawodowe studentów prawa. Wyniki badania będą stanowiły doskonałe odniesienie dla pracowników naukowych krajowych wydziałów prawa, a także dla kolejnych absolwentów i ich przyszłych pracodawców. 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu SKNP nr 1/2017, Przewodniczącym Grupy Badawczej została Aleksandra Grzyb, studentka II roku prawa. 

Dane kontaktowe do Przewodniczącej:
tel. kom.: 666 511 225
e-mail: grzyb.aleksandra@o2.pl