Grupa badawcza ds. Sądu Pracy w Lublinie 1929-1939

Grupa badawcza ds. Sądu Pracy w Lublinie 1929-1939

Grupa powstała z inicjatywy dr. Karola Dąbrowskiego, adiunkta w Katedrze Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który objął także opiekę merytoryczną nad jej pracą.
________________________________________
Skład grup badawczej:

Opiekun:
dr Karol Dąbrowski - adiunkt w Katedrze Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Absolwent prawa na WPiA UMCS z 2004 roku. W roku 2010 obronił rozprawę doktorską pt. „Izba przemysłowo-handlowa w Lublinie 1944-1950. Studium z dziejów samorządu gospodarczego.” pod promotorstwem prof. Wojciecha Witkowskiego. Zainteresowania badawcze obejmują administrację skarbową, metodologię nauki, prawne aspekty głuchoślepoty, samorząd gospodarczy, zarządzanie organizacjami pozarządowymi.
Zespół badawczy:
Patrycja Chajduk - studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku akademickim 2014/2015 Przewodnicząca Sekcji Historii i Teorii Państwa i Prawa Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.
Patrycja Chmielowiec - studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku akademickim 2014/2015 zastępca przewodniczącej Sekcji Historii i Teorii Państwa i Prawa Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.
Wojciech Lelas - student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.
Hubert Mielnik - W roku akademickim 2014/2015 student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz Wiceprezes ds. Naukowych Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Obecnie asystent w w Katedrze Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Joanna Nowak - studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W roku akademickim 2014/2015 Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.
Szymon Serek - student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku akademickim 2014/2015 Wiceprezes ds. Organizacyjnych Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji.
________________________________________
Celem Grupy było przeprowadzenie kwerendy akt zespołu archiwalnego znajdującego się w Archiwum Państwowym w Lublinie o numerze 493, tj. Sądu Pracy w Lublinie. Członkowie Grupy przeprowadzili kwerendę archiwalną w okresie od lutego do kwietnia 2015 r. Wynikiem ich prac jest część monografii naukowej pt. „Ochrona pracy w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne.” red. Karol Dąbrowski, Sebastian Kwiecień, KUL, Lublin 2016. Część napisana przez Członków Grupy podzielona jest na następujące rozdziały:
• Wprowadzenie [Hubert Mielnik]
• Sprawy o eksmisję [Patrycja Chajduk]
• Sprawy karne z zakresu umów o pracę dla robotników [Karol Dąbrowski]
• Sprawy przeciwko instytucjom publicznym i przedsiębiorstwom komunalnym [Wojciech Lelas]
• Sprawy przeciwko instytucjom społecznym, oświatowym i kulturalnym [Szymon Serek]
• Sprawy żydowskie [Patrycja Chmielowiec]