Gratulacje dla prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z INCH UMCS

W dniu 16 września 2020 roku prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska odebrała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystość była pierwotnie planowana na 17 marca bieżącego roku, lecz została przesunięta z powodu pandemii i zorganizowana po kilku miesiącach z zachowaniem zasad obowiązujących
w okresie jej trwania.

Profesor Małgorzata Wiśniewska jest pracownikiem Instytutu Nauk Chemicznych UMCS. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje procesy adsorpcji związków wielkocząsteczkowych na powierzchniach zdyspergowanych ciał stałych.

Opublikowała 130 artykułów z bazy Journal Citation Reports znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście MNiSW, 47 innych artykułów oraz 14 rozdziałów w książkach i monografiach. Jej prace były cytowane 1693 razy, a indeks h wynosi 22. Brała udział w realizacji 3 grantów krajowych i 2 międzynarodowych zarówno jako kierownik, jak i wykonawca.

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przewodniczącą Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przewodniczącą Sekcji Rozwoju Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN/Oddział Lublin oraz wiceprzewodniczącą Rady Naukowej Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.

Serdecznie gratulujemy nominacji profesorskiej, życzymy wielu kolejnych sukcesów naukowych!

    Aktualności