Granty wydziałowe

Procedury do 2019 roku

2019

Środki finansowe dla uczestników studiów doktoranckich w 2019 roku - zob. komunikat >>>


2018

Sprawozdania za 2018 rok należy przedłożyć w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego (pokój 035) do 7 kwietnia 2019 r.
------------------
Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłasza nabór na konkurs związany z podziałem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (do 35 roku życia), tzw. granty wydziałowe dla „młodej kadry” i doktorantów na rok 2018.

Wnioski (WYPEŁNIONE ELEKTRONICZNIE) należy składać w terminie do 16 lutego 2018 r. w Dziekanacie WH (pok. 035).


 

 

 

 


 


2017

Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłasza nabór na konkurs związany z podziałem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (do 35 roku życia), tzw. granty wydziałowe dla „młodej kadry” i doktorantów na rok 2017.

Wnioski (WYPEŁNIONE ELEKTRONICZNIE) należy składać w terminie do 28 lutego 2017 r. w Dziekanacie WH (pok. 035).

 

 

 

 

 


 

 


 2016

Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłasza nabór na konkurs związany z podziałem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (do 35 roku życia) – granty wydziałowe dla „młodej kadry” i doktorantów na rok 2016.

Wnioski (wypełnione elektronicznie) należy składać w terminie do 7 marca 2016 r. w Dziekanacie (pok. 037).


 

 

 

 

 

 

 


 2015

Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłasza nabór na konkurs związany z podziałem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (do 35 roku życia) – granty wydziałowe dla „młodej kadry” i doktorantów na rok 2015.

Wnioski (wypełnione elektronicznie) należy składać w terminie do 13 marca 2015 r. w Dziekanacie (pok. 037). 

 

 

 


 

 


 2014 

Lista rankingowa osób, którym przyznano granty wydziałowe „dla ‘młodej kadry’ i doktorantów” na rok 2014.
Szczegółowe informacje dostępne są w Dziekanacie 
(pok. 037).