Granty

Działalność grantowa stanowi potwierdzenie wysokiej jakości badań. Pracownicy Instytutu pozyskiwali granty takich instytucji jak Narodowe Centrum Nauki m. in. takie typy konkursów jak PRELUDIUM, OPUS, SONATA, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Fundusz Wyszehradzki, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Deutscher Akadamischer Austauschdienst, Komisja Fulbrighta, Fundacja Humboldta, Kosciuszko Foundation, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych,  Fundacja McArthura,  Taiwan Fellowship, Akcja COST, Horyzont 2020, European University Institute we  Florencji, Komisja Europejska, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki oraz inne.

Projekty międzynarodowe: Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko jest kierownikiem grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund),  Civic Budget in V4 Countries, (2019-2020). Realizowała także grant STSM European Cooperation in Science & Technology (COST) na projekt badawczy: The Phenomenon of Populism in the Context of  Deliberative Democracy and Constitution Making Process in Austria oraz grant STSM European Cooperation in Science & Technology (COST), The Transport and Telecommunication Institute in Riga (Latvia), Ryga 27-31.05.2019 na projekt badawczy: Institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development – case study. Jest także członkiem zespołów realizujących projekty w ramach Programu Horyzont 2020 i Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST. W ramach Programu NAWA projekty badawcze realizowały: dr Ewelina Kancik-Kołtun „Political parties at the regional level in the Czech Republic” dr Agnieszka Ziętek „The social movements and nongovernmental organizations in Serbia: shape, condition and activity towards the trauma of the 90s”. Dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak realizowała projekt First time voters finansowany przez Komisję Europejską. Dr Monika Szkarłat realizowała stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji pt „Diplomacy for science in the EU – the case of France”.

Projekty krajowe: Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak realizowała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 5 pt: „Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii”. Prof. dr hab. Waldemar Paruch realizuje projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”. Dr Dorota Litwin-Lewandowska realizuje stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu NPRH Uniwersalia 2.1 pt: „O polską rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918)”.