Grant Dziekana Wydziału Humanistycznego

  1. Konkurs związany jest z podziałem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (do 35 roku życia), tzw. granty wydziałowe dla „młodej kadry” i doktorantów.
  2. Organizatorem konkursu jest Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Samorząd Studentów Wydziału Humanistycznego, tam też należy składać wnioski konkursowe i sprawozdania z otrzymanego dofinansowania.
  3. Strona www Organizatora i szczegóły dotyczące konkursu.