Grant dla młodych naukowców

 

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2018:
Informujemy, że sprawozadania z badań młodych naukowców i doktorantów za rok 2018 należy złożyć do dnia 17 kwietnia 2019 w pokoju 32B. Komisja Wydziałowa oceni złożone sprawozdania od strony merytorycznej, finansowej i formalnej.
Wzory sprawozdań zamieszczono poniżej.

WNIOSKI NA ROK 2019:
Wnioski o finasowanie grantów młodych naukowców i doktorantów na bieżący rok należy składać do dnia 17 kwietnia 2019 w pokoju 32B.

Komisja Wydziałowa oceni złożone wnioski od strony merytorycznej, finansowej i formalnej.

Uruchomienie przyznanych środków planowane jest w pierwszej połowie maja 2019 roku.

Wzory wniosków zamieszczono poniżej.