Grant dla młodych naukowców

 

UWAGA:

Prosimy rozpocząć przygotowywanie wniosków na rok 2018. Plan kosztorysu prosimy sporządzić do kwoty w wysokości identycznej jak w roku poprzednim. Uruchomienie przyznanych środków nastąpi najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca 2018 roku, po ocenie przez Komisję Wydziałową złożonych wniosków od strony merytorycznej, finansowej i formalnej.