Grant dla młodych naukowców

 

UWAGA:

Komisja Wydziałowa oceniła złożone wnioski od strony merytorycznej, finansowej i formalnej. Prosimy o aktualizację kosztorysów ze względu na zwiększenie finansowania w porównaniu z rokiem ubiegłym. Uruchomienie przyznanych środków nastąpi na w pierwszej połowie sierpnia 2018 roku