Grant dla młodych naukowców

 

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2018:
Informujemy, że Komisja Wydziałowa oceniła złożone sprawozdania od strony merytorycznej, finansowej i formalnej.

WNIOSKI NA ROK 2019:
Komisja Wydziałowa oceniła złożone wnioski od strony merytorycznej, finansowej i formalnej. Uruchomienie przyznanych środków planowane jest w pierwszej połowie czerwca 2019 roku.

W związku z podwyższeniem puli środków na granty młodych naukowców i doktorantów, konieczna jest koreta kosztorysu, którą należy złożyć do dnia 14 czerwca 2019 w pokoju 32B.

Druk korety poniżej.