Grant Biura Promocji

 

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych, które podpisały umowę o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.
  2. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji UMCS, tam też należy składać wnioski konkursowe i sprawozdania z otrzymanego dofinansowania.
  3. Numery zlecenia i ZFIN dla Grantu Biura Promocji: 
    ZL.: 5021 840 10021
    ZFIN: 00 000 320
  4. Strona www Organizatora oraz szczegóły dotyczące konkursu.