Godziny Dziekańskie dla studentów I roku I stopnia

Dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii
ogłasza w dniu
 1 października 2020 r. (czwartek)
godziny wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów I roku I stopnia 

w związku z zaplanowaną w tym dniu uroczystością Immatrykulacji

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2020