GIS Challenge

GIS Challenge


 

GIS Challenge 2018  sprawozdanie

.................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 

Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge 2017 ‒ sprawozdanie 

W dniach 10­–12 maja 2017 roku odbędą się w Lublinie pierwsze Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne ‒ GIS Challenge 2017.

GIS Challenge skierowany jest do osób posiadających status studenta (studia licencjackie lub magisterskie), które w zespołach dwu- lub trzyosobowych będą  rywalizować o miano najlepszej akademickiej drużyny w Polsce w rozwiązywaniu zadań analitycznych oraz problemów związanych z wykorzystywaniem oprogramowania GIS
i przetwarzaniem danych przestrzennych.

W trakcie Mistrzostw uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą geoinformatyczną i nawiązać kontakty z przedstawicielami firm informatycznych i geoinformatycznych, wspierających GIS Challenge.

Głównym Organizatorem GIS Challenge 2017 jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Współorganizatorami są ośrodki akademickie i techniczne oraz stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu Mistrzostw.

Rejestracja uczestników rozpoczęła się 15 stycznia i będzie trwać do 30 marca 2017 roku. Zapraszamy wszystkich studentów naszego Wydziału do zapoznania się z GIS Challenge 2017 oraz aktywnego udziału w samych Mistrzostwach.

Szczegółowe informacje o GIS Challenge 2017 znajdują się na stronie internetowej, profilu Mistrzostw na Facebooku oraz w artykule opublikowanym w czasopiśmie Arcana GIS