Geografia - plany studiów + efekty uczenia się:

I rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022)
II rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021)
III rok, I st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020)

I rok, II st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022)
II rok, II st. (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021)