Geo4work-Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy

Tytuł projektu: Geo4work-Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-K065/15

Jednostka organizacyjna:  Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Wartość projektu: 2 558 673,87 PLN

Termin realizacji: 02.11.2015-30.09.2018

Strona www projektu: https://www.umcs.pl/pl/geo4work.htm