XI Posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

16.01.2020

10-12.01.2020 r. - Fot. Bartosz Proll