Prof. Andrzej Paszczyński - Honorowym Profesorem UMCS

29.10.2015

Fot. Robert Frączek