Powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Światłowodowych dla Przemysłu

31.08.2022

30.08.2022 - fot. Klaster Fotoniki i Światłowodów