Drzwi Otwarte 2017 cz. 2

28.03.2017

Fot. Bartosz Proll