OPal TEAM. Stare Baraki 2018

01.11.2018

W sierpniu 2018 roku w Starych Barakach (pow. stalowowolski) przeprowadzone zostały archeologiczne badania wykopaliskowe. Pracami kierował mgr Tadeusz Wiśniewski z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Badania prowadzone były w ramach realizacji projektu pod nazwą "Osadnictwo późnopaleolityczne w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Fot. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska