Z Unią Lubelską naprzód marsz

10.04.2019

3 kwietnia 2019 r., członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS przeprowadzili wycieczkę/warsztat pt. „Z Unią Lubelską naprzód marsz” dla Uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie (ul. Pana Wołodyjowskiego 13).