XX Powszechny Zjazd Historyków Polski

03.10.2019

W dniach 18-20 września 2019 r. w Lublinie pod egidą Polskiego Towarzystwa Historycznego odbył się XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Organizatorami Zjazdu byli naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (podmiot wiodący), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Archiwum Państwowego w Lublinie.