Relacja filmowa z V Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej

22.07.2016

9 czerwca 2016 r. w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" odbył się V Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej zorganizowany przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Rusycystów UMCS oraz Sekcję Wschodniosłowiańską Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS.
Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej to cykliczne i cieszące się ogromnym zainteresowaniem uczestników wydarzenie, mające już swoją renomę w środowisku szkolnym i akademickim Lubelszczyzny. Jest to jedna z głównych imprez promocyjnych Instytutu Filologii Słowiańskiej, a także Wydziału Humanistycznego w ramach współpracy ze szkołami naszego regionu.
TV UMCS objęła Konkurs swoim patronatem medialnym.