Relacja z jubileuszu prof. Haliny Wiśniewskiej

01.06.2016

31 maja 2016 r. na Wydziale Humanistycznym odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 85. urodzin oraz 65-lecia pracy zawodowej Prof. dr hab. Haliny Wiśniewskiej. Uroczystość została przygotowana przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS.