Język polski ponad granicami

03.03.2021

W Instytucie Filologii Polskiej trwa realizacja projektu „Język polski ponad granicami”. To wspólne działania nie tylko Studentów i Wykładowców UMCS, ale też przyszłych Studentów, a obecnie Przyjaciół w ramach Programu Współpracy IFP UMCS ze Szkołami Partnerskimi.