„Połamać pióro II” – relacja z konkursu ortograficznego

16.03.2017

10 marca 2017 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbył się konkurs ortograficzny „Połamać pióro II” zorganizowany przez członków studencko-doktoranckiego Koła Młodych Dydaktyków pod opieką dr Beaty Jarosz z Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych. W wydarzeniu przygotowanym w ramach grantu Biura Promocji UMCS wzięło udział 17 uczniów z ponadgimnazjalnych szkół partnerskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Fot. Małgorzata Mac