Wybraliśmy przedstawiciela do Senatu UMCS

20.11.2017

fot. M. Chmielewska