Wystawa: Portrety pisarzy i poetów. Grafiki Zbigniewa Jóźwika

07.03.2014

7 marca 2013 r. w Sali Muzeum UMCS odbył się wernisaż wystawy grafik Zbigniewa Jóźwika „Portrety pisarzy i poetów”. Zaprezentowane zostały 24 grafiki – linoryty przedstawiające pisarzy i poetów polskich i obcych.

Zbigniew Jóźwik, przyrodnik i artysta grafik, bibliofil i polarnik, jak o sobie mówi - „nauczyciel akademicki w stanie twórczego spoczynku”, urodził się w Opolu Lubelskim w 1937 roku. Swoją działalność naukową i dydaktyczną związał z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Jest współzałożycielem i członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, inicjatorem działalności Galerii „Ekslibris” w Lublinie i Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego. Jest członkiem wielu związków twórczych, m.in. Polskiego Towarzystwa Bibliofilów w Warszawie, Deutsche Exlibris Gesellschaft, Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki.