Wystawa: Ceremoniał akademicki

07.03.2014

Co jest ważne dla budowania tożsamości i więzi w środowisku akademickim? Zachowanie i kultywowanie tradycji charakterystycznych dla uniwersytetu. Temu tematowi poświęcona została wystawa przygotowana przez uniwersyteckie muzeum. Oficjalne otwarcie ekspozycji miało miejsce 25 października 2012 r. w sali Muzeum UMCS, w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11. Otwarcia dokonał Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Jerzy Kasprzak