Uniwersytet w czasach Rektora Wiesława Skrzydły

06.06.2019

Fot. A. Dubis