Uniwersytet. Struktura blasku i cienia

21.03.2019

Fotografie z wernisażu prac Wiktora Kowalczyka