Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w czasach Rektora Profesora Wiesława Skrzydły 1972-1981

19.04.2021

Wystawa poświęcona sylwetce Profesora Wiesława Skrzydły