Seminarium naukowo-dydaktyczne: Problemy rozwoju archiwów i archiwistyki...

11.03.2014

W dniach 7-8 maja 2013 r. zorganizowano polsko-rosyjskie seminarium naukowo-dydaktyczne „Problemy rozwoju archiwów i archiwistyki w Polsce i w Rosji w XX wieku”. Wśród uczestników seminarium byli goście z Uniwersytetu Uralskiego w Jekaterynburgu.