Wieczór autorski z dr. Przemysławem Wiatrem

13.03.2019

Wydział Politologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 6 marca br. byli organizatorami dyskusji na temat najnowszej książki dr. Przemysława Wiatra „W cieniu posthistorii. Wprowadzenie do filozofii Vilema Flussera” wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W spotkaniu udział wzięli między innymi: prof. dr hab. Jan Hudzik, prof. dr hab. Iwona Hofman, dr Bogdan Baran, prof. dr hab. Roman Kubicki, prof. dr hab. Marianna Michałowska i prof. dr hab. Piotr Zawojski.
Fot. Sylwia Skotnicka