Świat w polskich mediach – spotkanie z Jerzym Haszczyńskim

02.06.2016

W ramach II edycji cyklu spotkań z dziennikarzami i komentatorami zajmującymi się publicystyką międzynarodową, pod tytułem „Świat w polskich mediach”, 27 kwietnia br. na naszym Wydziale odbyło się spotkanie z red. Jerzym Haszczyńskim, kierownikiem Działu Zagranicznego „Rzeczpospolitej”. Spotkanie prowadzone przez prof. dr hab. Iwonę Hofman, poświęcone było roli internetu we współczesnym obiegu informacji, pozycji publicystyki międzynarodowej w polskich mediach i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Cykl „Świat w polskich mediach” adresowany jest do studentów zainteresowanych zarówno warsztatem dziennikarskim, jak i zagadnieniami dotyczącymi współczesnych stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wschodniej.
Fot. Sylwia Skotnicka